Tarvitsetko apua ahtauteen? Soita meille numeroon  044 700 1600 ja aloita varastointi vaikka heti!

EDULLISTA VARASTOINTIA!

KOUVOLAN VARASTOT KOLME ENSIMMÄISTÄ KUUKAUTTA -50%

Varaa varasto varauslomakkeella tai puhelimitse numerosta 044 700 1600.

NYT KANNATTAA VARASTOIDA!

LPR & IMATRA KAKSI ENSIMMÄISTÄ KUUKAUTTA -50%

Varaa varasto varauslomakkeella tai puhelimitse numerosta 044 700 1600.

LÖYDÄ LÄHIN PIENVARASTO

KAIKKI PIENVARASTOT

Tältä sivulta löydät kaikki Varastointi Hyypiä Oy:n toimipisteet. Jos kiinnostuit tarjoamistamme mahdollisuuksista, ota rohkeasti yhteyttä meihin ja autamme sinua parhaamme mukaan.

ALOITA HETI

0$

Kiitos varauksestasi. Varastointiexperttimme on sinuun yhteydessä pian!

Varastotilan tarpeen arviointi asunnon koon perusteella

Valitse asuntosi koko niin annamme sinulle suosituksen varastointitilan tarpeestasi.


0$

Valitse jokin vaihtoehdoista jatkaaksesi.

Arvioi varastotilan tarve ja varaa sopiva varastotila

Klikkaa muuttujaa, jonka mukaan haluat arvioida varastotarpeesi

Asunnon koko
ASUNNON KOKO (M2)
Muuttolaatikot (kpl)
MUUTTOLAATIKOT
Tavarankuljetusajoneuvo
PAKETTIAUTO
Tavarankuljetusajoneuvo
SUURI PAKETTIAUTO

0$

Valitse jokin vaihtoehdoista jatkaaksesi.

Varastotilan tarpeen arviointi pakettiauton tavaralastien määrän mukaan

Valitse pakettiauto-tavaralastien määrä niin annamme sinulle suosituksen varastointitilan tarpeestasi.


0$

Valitse jokin vaihtoehdoista jatkaaksesi.

Varastotilan tarpeen arviointi suuren pakettiauton tavaralastien määrän mukaan

Valitse suuren pakettiauton tavaralastien määrä niin annamme sinulle suosituksen varastointitilan tarpeestasi.


0$

Valitse jokin vaihtoehdoista jatkaaksesi.

Varastotilan tarpeen arviointi muuttolaatikoiden määrän perusteella

Valitse muuttolaatikoiden määrä niin annamme sinulle suosituksen varastointitilan tarpeestasi.


0$

Valitse jokin vaihtoehdoista jatkaaksesi.

Varaa arviomme mukainen varastotila

Varaa varasto toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella täyttämällä alla oleva lomake. Varastoexperttimme vahvistaa tilauksen puhelimitse. Arviomme mukaan sinulle sopiva varastotilan koko on:


Summary

Kuvaus Tiedot Määrä Suositus
Yhteensä :

Tilaus- ja sopimusehdot sekä tietosuojaseloste:

Tilaus-ja sopimusehdot

1. Käyttötarkoitus

Vuokrauksen kohde on tarkoitettu ainoastaan kuivan kappaletavaran varastointikäyttöön. Varasto vuokrataan siinä kunnossa kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä.

Varastossa ei saa säilyttää räjähteitä, ampumatarvikkeita, palavia nesteitä tai kaasuja, helposti tai itsestään syttyviä aineita, ympäristölle ja terveydelle vaarallisia aineita tai mikrobivaurioitunutta materiaalia.

Tavaroiden säilytys muualla (käytävät, yleiset tilat) kuin vuokrasopimuksessa mainitussa varastossa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa näistä tiloista löytyvät tavarat ja periä kaikki tästä aiheutuneet kulut vuokralaiselta – mukaan lukien tavaran säilyttämisestä aiheutuva vuokra.

Vuokralaisella ei ole oikeutta ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta varastoida kolmannen osapuolen tavaroita vuokraamassaan varastossa.

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutostöitä. Hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia ja niiden kiinnittäminen seiniin, lattiaan tai kattoon on kielletty.

Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun varastotilaan kiinteistön hoidon kannalta tarpeellisten huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi.

Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Auton tarpeeton joutokäynti tiloissa on kielletty. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä pääoven sulkeutumisesta vahingonkorvauksen uhalla.

2. Vuokra ja muut maksut

Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta sähkön tai veden käytöstä sovitaan erikseen.

Vuokra maksetaan kuukausittain etukäteen kunkin kuukauden 1. päivänä tai tätä myöhempänä laskun mukaisena eräpäivänä vuokranantajan osoittamalle tilille.

Vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa ilmoittamalla siitä vähintään kuukautta ennen vuokrankorotusta vuokrasopimuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen.

Vuokran lisäksi vuokralaisella on oikeus periä seuraavat erillisveloitukset:

- oven aukaisu 8.00-16.00 50,00 €

- muina aikoina 100,00 €

3. Vaaranvastuu ja vakuutukset

Vaaranvastuu varastossa oleville tavaroille aiheutuvasta vahingosta on kaikilta osin vuokralaisella eikä vuokranantaja vastaa vuokralaisen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Vuokranantajan vakuutus ei kata vuokralaisen omaisuutta. Vuokralainen vastaa omistamiensa tavaroiden vakuuttamisesta.

Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta ja vuokratun varastotilan lukitsemisesta. Vuokranantajalla on oikeus lukita lukitsematta jätetty varasto ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.

4. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan, kun vuokranantaja on hyväksynyt tilauksen ja lähettänyt tilaajalle tilausvahvistuksen tai kun vuokraaja on allekirjoittanut sopimuksen. Koska kysymys on kiinteään omaisuuteen kohdistuvasta vuokrauksesta, ei sopimukseen sovelleta etämyyntiä koskevaa kuluttajansuojalain 6 lukua.

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus:

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on sekä vuokralaisen että vuokranantajan puolelta kuluvan laskutuskauden loppuun. Irtisanominen tapahtuu kirjallisesti, joko sähköpostitse tai postitse. Vuokranmaksuvelvollisuus päättyy, kun vuokralainen on tyhjentänyt ja siivonnut varastotilan, poistanut oven riippulukon ja palauttanut mahdollisen ulko-oven avaimen.

Irtisanomisajan päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta. Realisointia koskevat näiden sopimusehtojen 7 §:n realisointia koskevat ehdot.

Määräaikainen vuokrasopimus

Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista määräajan päättyessä. Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan varaston sekä poistamaan ovesta lukon vuokrasopimuksen viimeiseen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi.

5. Sopimuksen siirtäminen ja vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastoon.

Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle.

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä.Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä ja välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen johdosta.

6. Vahingonkorvaus

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta missään olosuhteissa. Vuokranantaja ei vastaa myöskään vuokralaisen saamatta jääneestä voitosta tai mistään välillisestä vahingosta.

Vuokralaisella ei ole oikeutta saada vuokranantajalta korvausta vahingosta, joka vuokralaiselle aiheutuu vuokrasopimuksen purkamisesta liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 50 §:n 1 momentin nojalla tai muulla perusteella.

Vuokranantajan vastuun enimmäismäärä on kaikissa tilanteissa tämän sopimuksen mukaisen laskutuksen toteutunut määrä.

7. Sopimusrikkomuksen seuraukset

Vuokranantajalla on oikeus purkaa päättymään sopimus päättymään välittömästi seuraavissa tilanteissa:

1. vuokralainen laiminlyö maksaa vuokran eräpäivänä ja viivästys jatkuu vähintään 30 vuorokauden ajan.

2. vuokralainen säilyttää varastossa tavaraa, joiden säilyttäminen on ehtojen kohdassa 1 kielletty

3. vuokralainen käyttää varastoa muutoin näiden ehtojen vastaisesti

Purkuilmoitus voidaan lähettää vuokralaisen sopimuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen.

Vuokranantajalla on purkutilanteessa oikeus

1. sulkea välittömästi avaimen kulkuoikeus ulko-oviin sekä sulkea varasto omalla lukituksella. Lukituksen avauksesta vuokranantaja perii hinnaston mukaisen lukitusmaksun. Avauksen suorittamiseen vuokranantaja varaa 1 viikon toimitusajan.

2. realisoida parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi julkisessa huutokaupassa tai internethuutokaupassa, vuokralaisen varastoimat tavarat ja käyttää realisointitulos vuokrien, perintä- ja realisointikulujen, vuokratilan korjauskulujen, viivästyskorkojen ja muiden sopimuksen mukaisten velvoitteiden maksuun. Ylijäämän vuokranantaja tilittää vuokralaiselle, mikäli vuokralainen on ilmoittanut tilinumeronsa vuokranantajalle.

Vuokranantajalla on oikeus realisointiin sen jälkeen, kun on kulunut 3 kuukautta purkuilmoituksesta. Mikäli vuokralainen on yritys, yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, on vuokranantajalla oikeus realisointiin 1 kuukauden kuluttua purkuilmoituksesta.

Vuokranantajalla on oikeus edellä mainittuihin toimiin myös, mikäli vuokrasopimus on päättynyt ja vuokralainen on laiminlyönyt tyhjentää varaston kokonaisuudessaan.

Tietosuojaseloste:

Rekisterinpitäjä
Nimi: Varastointipalvelu Hyypiä Oy
Y-tunnus: 2883229-8
Osoite: Tukkikatu 9
Postinumero: 53900
Postitoimipaikka: Lappeenranta
Puhelinnumero: 0207890430
Sähköpostiosoite: [email protected]


Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Varastointipalvelu Hyypiä Oy
Nimi: Toni Yrjönen
Osoite: Tukkikatu 9
Postinumero: 53900
Postitoimipaikka: Lappeenranta
Puhelinnumero: 0207890430
Sähköpostiosoite: [email protected]

Tietosuojavastaava
Yritys: Varastointipalvelu Hyypiä Oy
Nimi: Toni Yrjönen
Osoite: Tukkikatu 9
Postinumero: 53900
Postitoimipaikka: Lappeenranta
Puhelinnumero: 0207890430
Sähköpostiosoite: [email protected]

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Tietojen keräämisen ja käsittelyn perusteAsiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Rekisterin tietosisältöYrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana. Tietojen säilytysaikaHenkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleTietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Vuokraa pienvarasto

Tarvitsetko lisää tilaa? Vuokraa varasto ja tuo tavarasi meille säilytykseen. Varastoillemme on esteetön pääsy 24/7, joten tavaroita on myös helppo hakea myös väliaikaiseen käyttöön.

Toimistotilat

Etsitkö yrityksellesi sopivaa toimistotilaa? Monipuolisten toimitilojemme ansiosta voimme tarjota myös erittäin edulliset toimistotilat yrityksesi käyttöön. Kiinnostuitko? Kysy lisää.

Kuljetusvälineet ja tarvikkeet

Tarvitsetko kuljetusvälinetä, pakkaustarvikkeita tai muuttolaatikoita tavaroiden siirtoon varastolle? Vuokraa pakettiauto Vuokraus Hyypiältä!

Muuttopalvelu

Haluatko hoitaa varastoinnin ”avaimet käteen” –periaatteella? Meillä se onnistuu! Tutustu Muutto Hyypiän palveluihin ja aloita varastointi vaikka heti!

TARVITSETKO PAKETTIAUTOA?

MEILTÄ MYÖS PAKETTIAUTOT

Voit varata kauttamme kätevästi myös pakettiauton tavaroiden siirtelyä varten. Klikkaa alta tutustuaksesi valikoimaan.

VALMIINA VARASTOIMAAN?

VARAA VARASTO NYT

Varaa varasto helposti alla olevalla lomakkeella! Varauspyynnön jälkeen Varastoexpertimme on sinuun yhteydessä puhelimitse. Varatessasi nyt varaston Lappeenrannasta tai Imatralta, saat ensimmäiset 2kk -50%. Kouvolan varastoista ensimmäiset 3kk -50%!

Pin It on Pinterest